Kategorier
#4/2019 Rapportkommittén

Rrk-nytt: Bubblare inför 2020-talet

FpV nr 4/2019, s. 8-9

Rrk Göteborg, Magnus Rahm

Läs/Ladda ner

Normal

Högupplöst

Nyheter från rapportkommittén 8 Fåglar på Västkusten 4/2019 RRK-NYTT #012 TEXT: RRK GÖTEBORG RRK@GOF.NU Snart kan vi lagga ytterligare ett ar till handlingarna och ett nytt decennium star for dorren. Rapportkommitten har dammat av spakulan och listat tio arter som aldrig observerats i Goteborgs rapportomrade men bor gora det under 2020-talet. FJÄLLGÅS Denna gås, vars existens i Sverige har säkrats genom mer eller mindre kontroversiella bevarandeprojekt, uppträder numera nästan årligen i Halland och med skaplig regelbundenhet i gåsmarkerna i Västergötland, särskilt kring Östen. För den som letar gäss i Göteborgsområdet är det ofta sträckskådning som gäller, men det kan vara vanskligt att skilja fjällgås från bläsgås om avstånden är långa eller ljuset dåligt. Vi tippar därför att arten först hittas betande på ängarna kring Öxnäs en mulen eftermiddag i mars. VITÖGD DYKAND Som närmst hittas vitögda dykänder på andra sidan Östersjön, bland annat i Polen, och i Sverige dyker det upp något eller några exemplar årligen. Vi tycker att Torslandaviken är en så förträffligt lämplig lokal att det nästan måste ligga en vitögd dykandshane bland viggarna där i början av april. STÖRRE LIRA Många är de skådare som stått i vindskyddet på Kråkudden och drömt om större lira, den mest sällsynta av de liror som observerats i Sverige. Eftersom vi gärna framhåller Kråkudden som Västkustens förnämsta lokal för havsfågelskådning är det en smula genant att där aldrig setts någon större lira. Det finns 19 fynd i landet, de flesta från Halland och Skåne. I september kanske det äntligen är dags? SVARTVINGAD GLADA Nu spekulerar vi måhända långt utanför boxen, men de fyra fynd som gjorts i Sverige har en sydvästlig tyngdpunkt och man kan misstänka att fåglarna anländer via Danmark. Det finns flera fynd från Skagen. En insträckande svartvingad glada över södra skärgården vid lunchtid på Valborgsmässoafton skulle sannerligen sätta fart på firandet. SIBIRISK TUNDRAPIPARE Den amerikanska släktingen förärade området med ett besök på Galterö 2004. FpV FÅGELNYHETER FRÅN VÄSTKUSTEN Bild: ERIK HIRSCHFELD Ar det i Sibhalan den landar hosten 2020, fagel bla fran den valdiga tajgan i nordost? BUBBLARE inför 2020 -talet Nyheter från rapportkommitt én Fåglar på Västkusten 4/2019 9 Rrk-nytt #012 Sibirisk tundrapipare finns det mer än fyra gånger fler svenska fynd av, så det vore väl fånigt om vi inte kunde hitta en sådan också. Varför inte i välbevakade Välen en varm kväll i juni? BLEK TORNSEGLARE Med ett flertal fynd längs Västkusten borde det snart vara dags för Göteborg. Fynd av blek tornseglare blir ofta en studie i grått – en grå tornseglare på en grå plats en grå novemberdag där det fortfarande flyger några seglivade grå insekter. Även om oddsen kanske är lägst på en plats som Torslandaviken, tippar vi ändå, för formens skull, på Gråberget i Majorna. SVARTHALSAD TRAST Denna trast från Sibirien dyker så gott som varje vinter upp på åtminstone någon fågelmatning i landet. Vi kan inte se att det skulle vara något fel på göteborgarnas matningar, så en vacker januaridag borde det sitta en svarthalsad trast och äta äpple i ett väl valt villaområde i stadens utkanter. BRUNSÅNGARE Brunsångare hör till de sibiriska tättingar som besöker landet årligen men ännu aldrig upptäckts i Göteborgsområdet. Fyndbilden är klart ostlig, men det finns ett flertal fynd från Halland och något från Bohuslän. I första hand är det oktober som gäller, och kanske kan dungarna på Galterö vara en lämplig biotop? TAJGABLÅSTJÄRT Den sibiriska tajgans fågel blå har på senare tid mer och mer blivit den svenska tajgans fågel blå. Expansionen västerut har resulterat i fler fynd också i södra Sverige. Även om de flesta fynd görs i östra Sverige tycker vi att Torslandavikens ”sibhåla”, som fick sitt namn efter den sibiriska järnsparven som dök upp där 2016, kan få göra skäl för sitt namn i oktober 2020. NUNNESTENSKVÄTTA Under många år gick Göteborgs skådare och grämde sig över att det aldrig dök upp ovanliga stenskvättor. Men så gick plötsligt larmet om ökenstenskvätta på Kvibergsfältet i maj 2015. Tid och plats var högst oväntade, men för nunnestenskvätta tror vi på något mer konventionellt, till exempel Hyppeln i början av november. # MAGNUS RAHM Bild: LASSE OLSSON Bild: ERIK HIRSCHFELD Bild: MIKAEL KALL Nar upptacks forsta brunsangaren i rapportomradet? Landar nasta nunnestenskvatta pa Hyppeln? Dags for en svarthalsad trast – i en villatradgard nara dig. Alldeles innan detta nummer av FpV gick i tryck hittade Stefan Svanberg just en brunsangare – den forsta i Goteborgs rapportomrade! Fyndplats: Ganlet, 19 november. Oklart vad som imponerar mest, upptackten i sig eller Magnus Rahms profetiska formaga. /Redaktionen Press stop! . Bild: STEFAN SVANBERG