Kategorier
#3/2019 Föreningsinformation

Program och nytt från styrelsen

FpV nr 3/2019, s. 43-46

Exkursionskommittén, Anna Lena Ringarp

Läs/Ladda ner

Normal

Högupplöst

EXKURSIONER OCH RESOR Följ gärna med oss på våra trevliga exkursioner! Vi anordnar kortare turer till hemmalokaler, heldagar på Västkusten och längre resor till mer avlägsna platser. Information om hur du anmäler dig, vad du bör ta med dig, pris, och annat du behöver veta hittar du i rutan till vänster. Utöver det ordinarie programmet har vi också utflykter för dig som är ledig på vardagarna (se rubriken VARDAGSAKTIVITETER). Nätverket för GOF:s kvinnor, LADYBIRDS, drar fortfarande ut i fält då och då. Kontakta annalena.ringarp@gof.nu om du vill vara med! SKÅNE/FALSTERBO FREDAG–SÖNDAG 6–8 SEPTEMBER Den traditionella höstresan till Skåne och Falsterbo planeras även i år. Nu är sydsträcken som intensivast, rovfåglar är i fokus och det finns chans att se en och annan raritet bland alla tättingar och vadare på flytt söderut. Vi åker i gemensam buss och bor, liksom förra året, lite lyxigare än vanligt på Falsterbo kursgård i Höllviken. I boendet ingår lakan, städning och frukost. Till varje rum hör också egen dusch och toalett. Efter morgonskådning på Nabben åker vi tillbaka till Höllviken för att äta frukost. Vi har bokat ett antal dubbelrum och några lite dyrare enkelrum (250 kr extra/ natt). Deltagarantalet är begränsat till 30 personer. Avresa med buss (obs) fredag kl 09.00 från Gustaf Adolfs torg med hemkomst söndag kväll, senast kl 19.00. I priset ingår s k naturskatt med 5 procent. LEDARE: Kristoffer Nilsson. PRIS: Ca 2 200 kr. ANMÄLAN: Senast 16 juli med 500 kr. KONTAKT (EJ ANMÄLAN): Anna Lena Ringarp (070-827 93 76). GALTERÖ SÖNDAG 15 SEPTEMBER Denna ö i södra skärgården är en av de bästa lokalerna för rastande vadare i Göteborgsområdet. Vi ser också sydsträckande finkar och piplärkor. Lite ovanligare arter kan också dyka upp. Det blir en vandring på omkring 9 kilometer på vägar och stigar. Färjan från Saltholmen till Brännö Rödsten avgår 08.05, enligt nuvarande tidtabell. Kolla tidtabellen innan avresan. Exkursionen är öppen även för icke medlemmar. LEDARE: Roger Eskilsson. PRIS: 20 kr. ANMÄLAN: Ingen. KONTAKT (EJ ANMÄLAN): Berndt Lindberg (073-693 81 00). HYPPELN LÖRDAG 5 OKTOBER Vi besöker den lilla pärlan Hyppeln i yttre havsbandet i Göteborgs norra skärgård. Vi spanar av sydsträcket av tättingar och rovfåglar från öns högsta punkter. Sedan går vi promenadslingan runt ön för att se vad vi kan hitta. Längs västra kusten är det god chans att se toppskarv, alkor och lommar. Färja från Lilla Varholmen till Hönö går 07.40 och från Burö till Hyppeln 08.10. Samåkning i bilar från Gustaf Adolfs torg 07.00. LEDARE: Roger Eskilsson. PRIS: 20 kr. ANMÄLAN: Senast 1/10. KONTAKT (EJ ANMÄLAN): Anna Lena Ringarp (070-827 93 76). ÖLAND TORSDAG – SÖNDAG 17 – 20 OKTOBER Även i år kör vi med en lite senare resa än vanligt. Många sydflyttande fåglar lämnar Sverige vid denna tid och rastar gärna på Öland, innan de vågar språnget över öppet hav. En liten grön juvel med vingband, som tajgasångare eller kungsfågelsångare, kan också dyka upp. Vid tjänliga vindar kan luften vara fylld av tusentals vitkindade gäss, ibland finns en rödhalsad gås i flockarna. Vi åker gemensam buss och bor på Ottenby vandrarhem, där vi har bokat hela ”småskolan” och ytterligare några rum i paviljongerna. Avresa torsdag kl 14:00 och hemkomst söndag em/kväll. I priset ingår så kallad naturskatt med 5 procent. LEDARE: Uno Unger. PRIS: Ca 2 100 kr. ANMÄLAN: Senast 13/9 med 500 kr. KONTAKT (EJ ANMÄLAN): Gunilla Jarfelt (070-515 52 85). ONSALAHALVÖN MED MÖNSTER OCH VALLDA SANDÖ LÖRDAG 9 NOVEMBER Vi besöker två kustnära lokaler och hoppas se flyttande tättingar, rovfåglar och sena vadare. Vi samåker i egna bilar. OBS avresa kl 08.00 från Lilla Soffbutiken på Linnéplatsen 1. Obligatorisk anmälan för samåkning. LEDARE: Peter Keil. PRIS: Ca 100 kronor. ANMÄLAN: Senast 28/10. KONTAKT (EJ ANMÄLAN): Maria Eriksson (070-539 59 10) HALLANDSKUSTEN SÖNDAG 24 NOVEMBER Halland brukar så här års kunna bjuda på trevliga övervintrare såsom snösparv, berglärka och vinterhämpling. Vi stannar på ett antal kustlokaler och gör kanske, beroende på tid och fågeltillgång, även någon avstickare inåt landet. Vid Lis Mosse brukar alltid finnas övervintrande rovfåglar. Vid tillräckligt många anmälningar åker vi gemensam buss. Avresa 07.30 med hemkomst sen eftermiddag. LEDARE: Uno Unger. PRIS: Ca 200–250 kr vid busstransport. ANMÄLAN: Senast 11/11. KONTAKT (EJ ANMÄLAN): Maria Eriksson (070-539 59 10). TORSLANDAVIKEN LÖRDAG 7 DECEMBER Ett besök i Torslandaviken under julmånaden kan innebära att man står öga mot öga med en solbadande rördrom. Eller ett gäng glada berglärkor på mudderdammen eller på Torslanda golfbana. Hurtfriska vinterhämplingar, skäggmesar och en och annan fridfull snösparv stöter man alldeles säkert på. Varför inte en fjällvråk eller två. Tornfalk och duvhök och måhända havsörn. För att inte tala om alla änder och svanar som övervintrar i viken. Och så den lille metaren förstås – kungsfiskaren. Innan besöket är slut och solen faller i väster har du förmodligen också antecknat vattenrall, smådopping, salskrake, varfågel och pilgrimsfalk. Och massor av grå hägrar. Välkommen att besöka viken 7 december tillsammans med fältbiologen Christer Fält. Samåkning i bilar. LEDARE: Christer Fält. PRIS: Ca 50 kr. ANMÄLAN: 42 Fåglar på Västkusten 2/2019 Exkursionsinfo FÖRANMÄLAN: Anmälan ska alltid ske via e-post till resor@gof.nu, även om resan har anmälningsavgift. Skicka ett separat mejl för varje exkursion som du anmäler dig till och skriv exkursionsnamnet som ärende. Ange resmål, namn på samtliga deltagande personer, telefonnummer och om du kan ställa upp med bil. För ungdomar upp till 26 år ska också anges födelsedata. OBS! För LadyBirds och Vardagsaktiviteter gäller andra regler, se info i resp program. ANMÄLNINGSAVGIFT: Ev anmälningsavgift ska betalas in på plusgiro 470 06 96-0. Det går även bra att använda Swish till nummer 1232682326. Datum för inbetald avgift avgör turordning vid fulltecknad resa. Avgiften återbetalas om resan blivit fulltecknad, inställd eller om avanmälan sker före sista anmälningsdag samt vid senare avanmälan om ersättare finns. För övriga exkursioner betalas inget i förväg. PRIS: Avgiften samlas i allmänhet in under exkursionen. .För ungdomar upp till 26 år ges en rabatt på 25 % på dags- och helgexkursioner. I priset är en ”naturskatt” på 5 %, dock minst 20 kr, inkluderad. Naturskatten går i sin helhet till GOF:s fågelskyddsfond. För bilresor används en bilkostnad av 18:50 kr/mil. Vid bussresor är priset beroende av antalet deltagare. SAMLING: Om inget annat anges samlas vi vid Göteborgsoperan, Christina Nilsson gata. ANSLUTNING/UPPHÄMTNING: Anslutning/upphämtning kan ske utefter färdvägen, efter överenskommelse med exkursionens kontaktperson. TAG MED: matsäck och lämpliga kläder, samt vid resa med övernattning, som vanligen sker på vandrarhem, lakan och handdukar. ÅTERBUD: Sena återbud lämnas till exkursionens kontaktperson. ÖVRIGT: Alla deltagare förutsätts utnyttja exkursionens färdmedel och övernattning. Undantag från detta kan bara medges om resan inte därigenom fördyras för övriga deltagare. För övriga upplysningar vänd dig till exkursionens kontaktperson. Rödhalsad gås. Bild: LEIF JONASSON PROGRAM Fåglar på Västkusten 2/2019 43 Senast 2/12. KONTAKT (EJ ANMÄLAN): Susanne Pettersson (070-548 83 21). GÖTEBORGS VINTERRUNDA MÅNDAG 6 JANUARI (TRETTONDAGEN) Som traditionen bjuder ”gör” vi Göteborgstrakten på trettondag jul. Vart vi åker beror dels på väderläget dels på vad som setts de senaste dagarna. Det kan bli hamnen, Säveåns mynning, Torslandaviken eller någon annan för dagen intressant plats. Samåkning i bilar med avresa 08.30. Exkursionen avslutas vid 15-tiden. LEDARE: Uno Unger. PRIS: 50–100 kr. ANMÄLAN: Senast 29/12. KONTAKT (EJ ANMÄLAN): Manne Strömbäck (070-899 66 92). VARDAGSAKTIVITETER Torsdagsutflykter till kända och okända platser, ingen anmälan, frivillig naturskatt, mycket fågel, en del bekanta, fikapaus på vacker plats. Vid samåkning delar vi på bilkostnaden 18:50 kr/ mil och bil. Om ingen guide anges guidar vi själva. Kontrollera alltid på www.gof.nu om programmet har ändrats. Där finns också rapporter från en del tidigare vandringar, liksom hos www. naturstig.se. Kontakt: Stig Fredriksson, telefon 0703-30 28 16. SISJÖN–OXSJÖN TORSDAG 12 SEPTEMBER En vandring i Sandsjöbackareservatets norra del, ca 6–8 km, beroende på om man vill ta buss tillbaka från Lyckhem eller återvända till startpunkten. Samling kl 10.00 vid scoutstugan (p-plats vid Sisjövägens slut). Hpl Askims Svartemosse. Efter turen har vi planeringsmöte, se nedan. GUIDE: Lisbeth Eliasson (070-573 07 65). PLANERINGSMÖTE TORSDAG 12 SEPTEMBER Vi sätter oss på Ekliden kl 14.00 och planerar under ett par timmar programmet för första halvåret 2020. Kaffe med tilltugg kommer att finnas. Om du inte kan komma men har förslag på utflyktsmål, ring Lars Hellman (031-97 06 91). ÅKULLA/SIBBARP TORSDAG 19 SEPTEMBER Denna heldagstur går till sjö- och bokskogsområdet öster om Varberg, kanske inte så välkänt av alla. Vi besöker flera lokaler, bl a Tögåsberget i Sibbarp, där man kan spana efter rovfåglar. Samåkning (obligatoriskt från Göteborg) från Frölunda kyrka kl 08.00 till p-platsen vid Getteröns naturcenter, där alla samlas kl 09.00. GUIDE: Christer K Andersson (076-841 00 82). MÖNSTER TORSDAG 26 SEPTEMBER Onsalalandets sydvästligaste udde drar vid gynnsamt väder till sig en hel del sträckande fågel. Ca 4 km vandring. Samåkning (obligatoriskt från Göteborg) från Frölunda kyrka kl 07.00. Från vägen Mariedal– Gottskär, tag Häcklehagsvägen mot Orreviken. Efter ca 3 km tag vänster på Mönstervägen till p-plats vid vägens slut, där vi samlas kl 08.00. GUIDE: Lars Hellman (070-993 15 12). HÖKÄLLA TORSDAG 3 OKTOBER Promenad i detta fina våtmarksområde på Hisingen, där vi spanar efter änder, beckasiner m m. Stövlar rekommenderas! Samling vid Hökälla Grönt arbete och Rehab, Lillhagsparken 19, kl 10.00. Hpl Lillhagsparken Södra. GUIDE: John Thulin (073-773 89 76). NORRA HISINGEN TORSDAG 10 OKTOBER Långvandring tvärs över Hisingen från Gunnesby till Gerrebacka, ca 9 km på lättgångna men bitvis backiga småvägar. Vi går genom både öppen och skogklädd mark och ser, förutom diverse tättingar, förhoppningsvis en och annan rovfågel. Samling vid hpl Hasselbacken på Kornhallsvägen kl 08.55, hemresa från hpl Skimmelvägen. GUIDER: Lars Hellman (070-993 15 12) och Jan Hellström (076-800 30 23). SÄVEÅN TORSDAG 17 OKTOBER Vi samlas kl 10.00 vid hpl Bellevue i Gamlestaden för en lätt vandring (4 km) på grusvägar längs Säveån till Sävedalen. Här finns ett kafé samt bussförbindelse mot Göteborg och Partille. Kanske ser vi både bäver och kungsfiskare. GUIDE: Reinhold Heggenberger (070-924 06 20). HJÄLMS VÅTMARK TORSDAG 24 OKTOBER Vi återvänder till denna fina fågellokal, en tämligen nyskapad våtmark i Rolfsåns vattensystem. Här kan det i hösttider ofta vara en bra plats för att se rovfåglar. Samåkning (obligatoriskt från Göteborg) från Frölunda kyrka kl 09.15. Samling kl 10.00 på p-platsen, Hjälms våtmark (liten avtagsväg från Hjälmsbergsvägen ca 200 m nedströms Hjälms bro). GUIDE: Elisabeth Wikström (073-503 92 83). SJÖBACKA TORSDAG 31 OKTOBER Ett par kilometers lätt promenad i ett område vid havet mellan Önnered och Fiskebäck. Samling kl 09.45 vid hpl Önnereds brygga, där även p-plats finns (avgift). GUIDE: Margareta Ekman Svensk (073-082 68 63). NORRA ÄLVSTRANDEN TORSDAG 7 NOVEMBER Vi samlas vid Färjenäs gamla färjeläge kl 10.00 för en lätt promenad (ca 6 km) längs vattnet förbi Eriksberg, Slottsberget och Lindholmen till Lundbyhamnen. Hpl Ivarsbergsmotet, gå därefter över järnvägen och följ Karl IX:s väg ner till älven. GUIDE: Åke Rosén (070-627 78 82). HYPPELN TORSDAG 14 NOVEMBER Spännande fågellokal, som särskilt vid västliga vindar ger stora möjligheter att se bl a havssula, alkor och toppskarv. Relativt lättgånget, ca 3 km. Färja till Hyppeln går från Burö färjeläge, dit buss 290 går och där bilar kan parkeras. Gå direkt till färjan, som avgår kl 10.30 (kontrollera tiden). GUIDE: Jan Sander (073-654 78 92). BUNKETORP TORSDAG 21 NOVEMBER Ett lättvandrat men backigt skogsområde i Lindome, delvis av orörd karaktär. Mesar, kungsfågel, trädkrypare m m brukar man möta. 4–5 km vandring. Samling vid Bunketorps (OK Uvens) p-plats S om Hällesåkersvägen kl 09.30. Hpl Bunketorp. GUIDE: Åke Rosén (070-627 78 82). KALVÖFJORDEN TORSDAG 28 NOVEMBER En exkursion i bohuslänska vinterörnmarker. Förutom havsörn kan vi se en mängd sjöfåglar samt andra rovfåglar som pilgrimsfalk och duvhök. Samåkning (obligatoriskt från Göteborg) från p-plats vid hpl Bäckebols köpcentrum/ Coop kl 09.00. Samling vid Varekils pendelparkering på Orust kl 10.00. GUIDE: Thomas Liebig (070-646 65 58). SLOTTSSKOGEN TORSDAG 5 DECEMBER Liten vintervandring i parkernas park med vissa möjligheter att få se jagande duvhök, parande gräsänder samt blåmesar på nära håll. Samling vid Stora dammens nordöstra hörn kl 10.00. GUIDE: Stig Fredriksson (070-330 28 16). JULFEST TORSDAG 12 DECEMBER Vi samlas kl 10.00 på Villa Ekliden i Frölunda för vår traditionella träff med mingel, mat, bildvisning och lite annan underhållning. Hör av dig till Lisbeth (070-573 07 65) om du vill bidra till förplägnaden och till Stig (070-330 28 16) om du vill bidra till underhållningen. GÖTEBORGS HAMN TORSDAG 19 DECEMBER Samling vid Röda Stens konsthall (hpl Vagnhallen Majorna) kl 10.00. Vi tar sedan färjan från Klippan till Lilla Bommens hamn, där man kan ansluta kl 11.00. Vi fortsätter till fots ett par kilometer till Säveåns mynning, varifrån man kan ta buss tillbaka mot centrum. Förutom måsar och änder kan möjligen pilgrimsfalk och kungsfiskare visa sig. GUIDE: Lars Hellman (070-993 15 12). BOTANISKA TORSDAG 26 DECEMBER Samling kl 10.00 innanför grindarna till Botaniska trädgården. Vi besöker några fågelmatningar, går genom naturparken och tar kan- 44 Fåglar på Västkusten 2/2019 FpV FÖRENINGSINFORMATION ske en sväng upp i Änggårdsbergen. Hpl Botaniska trädgården. GUIDE: Ingrid Hammarström (070-368 11 76). MÅNDAGAR PÅ EKLIDEN Den första måndagen i varje månad är det öppet hus i vår föreningslokal Villa Ekliden på Södra Dragspelsgatan 32 i Västra Frölunda. Välkommen in på en kopp kaffe och trevligt fågelprat med andra i föreningen! Följande måndagar är det bildvisning klockan 19.00. TORSLANDAVIKEN I FÖRVANDLING MÅNDAG 16 SEPTEMBER Torslandaviken är ett av våra allra finaste fågelområden som året runt kan bjuda på spännande upplevelser. Magnus Persson och Kåre Ström från GOF:s Torslandagrupp berättar ikväll och visar bilder från gruppens inventeringar som pågått i elva år. Vi får också höra om de renoverings- och utvecklingsprojekt som pågår och vilka planerna är för framtiden. Under året har ett ”vadehav” anlagts, backsvalehus har byggts och vadarstranden är under restaurering. FÅGLAR & NATUR LÄNGS SÄVEÅN MÅNDAG 21 OKTOBER Mötet med en storskrakehona med ungar vid Jonsered blev startskottet för ett brinnande intresse för fågelfotografering för Anna Högberg. Det var tre år sedan. Den vackra naturen och artrikedomen har sedan dess lett till många fina stunder längs Säveån. Men mångfalden är inte självklar. Föroreningar och bebyggelse alltför nära ån är ständiga hot. Välkommen att njuta av Annas fina bilder och naturupplevelser! Läckra bilder på Säveåns juvel – kungsfiskaren – utlovas. NIDINGEN – DEL I ETT INTERNATIONELLT NÄTVERK MÅNDAG 18 NOVEMBER Sedan 1980 bedriver GOF ringmärkning och fågelstudier på ön Nidingen utanför Kungsbacka. Josefina Pehrson Åström är en av ringmärkarna. GOF har bidragit till hennes deltagande i den internationella fågelstationskonferensen som hölls i Eilat i våras. Ikväll berättar Josefina och visar bilder både från verksamheten på Nidingen och konferensen i Israel. FÅGELQUIZ MED MUSIK OCH VICKNING MÅNDAG 16 DECEMBER Välkommen till en lättsam kväll med fågelquiz, öl, vickning och musikunderhållning tillsammans med andra fågelentusiaster. Vinstchans för alla! Mer detaljer kommer i nästa nummer av Fåglar på Västkusten och på hemsidan. SÖNDAGSKVÄLLAR PÅ SÖDRA ALLÉGATAN I över trettio år har vi haft förmånen att få hålla våra månadsmöten på Naturhistoriska museet. Men från och med nu måste vi betala en avgift som är mycket högre än vad vår förening klarar av. Därför flyttar vi från och med i höst söndagens föredragskvällar till Göteborgs FöreningsCenters lokaler på Södra Allégatan 1B, vid Järntorget. Lokalen rymmer 100 personer, ligger centralt och med väldigt bra kollektiva kommunikationer. Den som ändå måste ta bilen kan parkera längs yttre hamnkanalen eller i ett närbeläget parkeringshus. Som vanligt kommer vår eminenta fikagrupp att se till att du för 30 kr kan köpa kaffe, te, bullar och kakor i pausen. Överskottet går till föreningens fågelskyddsarbete. Välkommen till höstens program! FÅGELLIVET I KENYA SÖNDAG 1 SEPTEMBER Per Aronsson, yrkesfotograf och ornitolog från Borås, tillbringar sedan länge många månader om året i Kenya. Där har han bl a inventerat fågel- och djurliv i ett 200 km2 stort reservat. Per kommer att berätta och visa bilder om migranter och stationära fåglar och kanske ett och annat spännande djurliv som inte flyger för att knyta ihop ekosystemet. Välkommen till en bildvisningskväll med afrikanska fågelförtecken! HUR MÅR VÅRA ÖRNAR IDAG? SÖNDAG 6 OKTOBER Havsörnens populationsutveckling är en framgångssaga, men för kungsörnen ser det inte lika bra ut. Vilka hot finns det i framtiden? Sture Orrhult arbetar med örnarna i Dalsland inom projektet Örn -72. Han berättar ikväll om färgmärkning, vinterutfodring och hoten. Vi får också lära oss om kungsörnens dräktutveckling. Läckra bilder utlovas! ATT FÖLJA 40 GRAM FLYTTFÅGEL MED 1 GRAM TEKNIK SÖNDAG 3 NOVEMBER Vilka utmaningar möter fåglarna under flyttningen och i övervintringsområdena? Vilka strategier kan de tänkas använda? Gabriel Norevik, som forskat om tornseglare och nattskärror vid Lunds Universitet, har försökt få svar på dessa frågor. Vi kommer att få följa några av hans fåglar försedda med olika typer av dataloggar som registrerat rörelser och aktiviteter under året. BAKOM KULISSERNA HOS STENSKVÄTTAN SÖNDAG 1 DECEMBER Debora Arlt och hennes forskargrupp vid Lantbruksuniversitetet (SLU) har studerat stenskvättornas häckning utanför Uppsala under 25 år. De har också filmat vid bona och följt dem under flyttningen. Forskarna ser en dramatisk försämring. Ungarna är färre, väger mindre och färre överlever för att komma tillbaka som häckande individer. Orsaken är troligen matbrist. Debora ger oss ikväll en inblick i stenskvättornas liv och om hur förändringarna i jordbrukslandskapet påverkar dem. Ett steg närmare Sydatlanten Vi åker med Ocean Nova, en båt med utmärkta och genomtänkta detaljer för en expedition i arktiska vatten. Resan startar i Ushuaia, Argentina, den 9 nov 2020 och avslutas den 29 nov på samma plats. Det blir hela 18 nätter på båten och många tillfällen att bekanta sig med områdets flora och fauna, både från båtdäcket och vandringar iland. Vi har tillfälle att redan nu kunna boka resan i ”förskott”. Lockar denna resa till fortsatt planering kontakta oss så får ni mer info om resan och tillfälle att välja mellan de olika hyttalternativen som erbjuds. Se vidare i inbjudan i FpV nr 4 2018. Rudi Jelinek 070-388 46 30 rudijelinek@gmail.com Berndt Lindberg 073-693 81 00 berra.lindberg@gmail.com GOF:S FÖREDRAG, EXKURSIONER OCH STUDIECIRKLAR ARRANGERAS I SAMARBETE MED STUDIEFRÄMJANDET I GÖTEBORG WWW.STUDIEFRAMJANDET.SE I Sydgeorgien väntar en koloni med majestätiska kungspingviner. Bild: NIKLAS NILSSON PROGRAM Fåglar på Västkusten 2/2019 45 Vi planerar en veckoresa till Litauen i början av maj 2020. Landet hyser ett av Baltikums absolut bästa våtmarksområden med deltalandet Nemunas med närhet till landets ädellövskogar. Under vårflyttningen drar dessa våtmarker till sig många av de arter som senare skall häcka längre norrut. Det kommer att ges goda tillfällen att bekanta sig med våra träsktärnor: svarttärna, vitvingad tärna och skäggtärna. Det finns också många fina biotoper för vattensångare. Gräshoppssångare, vassångare och flodsångare är tämligen vanliga. Småfläckig och mindre sumphöna förekommer, ibland även dvärgrördrom. Från fälten intill hörs kornknarr och vaktel och från skogsbrynen mindre flugsnappare och halsbandsflugsnappare. På de öppna markerna spelar brushanar och under kvällen/natten dubbelbeckasiner. Skogarna hyser svart stork och ett av Europas starkaste fästen för både mindre och större skrikörn. Här finns också fortfarande en god stam av mellanspett och vitryggig hackspett. Vi eskorteras av lokala guider med god kännedom av områdets fågelfauna. Vi räknar med ett pris på mellan 15 000 kr och 20 000 kr, vilket inkluderar resa, boende med frukost samt lokala guider och transporter. Hur vi tar oss dit är ännu inte klart, men det kan bli båt eller flyg. Tycker ni detta låter intressant – anmäl er snarast eller senast den 1 oktober till resor@gof.nu. Vid tillräckligt stort intresse planerar vi vidare på resan och återkommer med närmare detaljer och pris. Har ni frågor kan ni alltid kontakta oss. Rudi Jelinek 070-388 46 30 rudijelinek@gmail.com Berndt Lindberg 073-693 81 00 berra.lindberg@gmail.com INTRESSEANMÄLAN LITAUEN MAJ 2020 INTRESSEANMÄLAN BOTSWANA 2020 Nu kommer en till chans att besöka och uppleva” Afrikas sista Eden”. Vi hade en fantastisk resa senast (nov 2018) och kunde räkna in 285 fågelarter och 37 däggdjursarter med bl a storartade möten med vildhundar och Pels Fishing Owl. Okavangodeltat, världens största inlandsdelta om ca 15 000 km2, har fascinerat många naturälskare under decennier. Deltat omfattar trots sitt namn en stor variation av naturtyper, vilket har gjort området mycket artrikt på såväl fåglar som däggdjur. När vi besökte landet i november var det i slutet av torrperioden. När vi nu kommer hit i april är det i slutet av regnperioden, vilket medför lite andra betingelser. Det blir därför ett annorlunda upplägg av denna resa med besök bl a i Kalahariöknen. Vi besöker som senast Chobe National Park och kör söderut genom viltrika områden mot Nata med stopp i Kazuma Forest Reserve, Makgadigadi Pans med tiotusentals flamingoer och Nata Bird Sanctury. Alla besök styrs av framkomligheten på vägar och tracks i bushen och hur regnperioden har påverkat framkomligheten. Resan går vidare till Maun i Okavangoområdets södra del. Här stannar vi någon dag och planerar att flyga in i deltaområdet där det finns goda chanser att se Pel´s Fishing Owl och kanske den mytomspunna sitatungan, förstås tillsammans med flodhästar och krokodiler. Färden går vidare till Khwai med besök i Moremi Wildlife Reserve innan vi avslutar med några dagar i Savuti. Hemresedagen tillbringar vi vid de berömda Victoria Falls i Zimbabwe. Se vidare i vår tidigare inbjudan till Botswana i FpV nr 2/2018. Detta är vår grovplanering. Exakt tid och resväg och var vi kommer att övernatta meddelas deltagarna senare. Vi kommer att bo på mindre lodger och några nätter i tält för att få den riktiga vildmarkskänslan. Vi reser i bekväma bilar med bra möjligheter att ostört fotografera och observera vilda djur i dess rätta miljö. Priset för resan kommer att hamna på ca 60 000 kr. Då ingår samtliga transporter inklusive flygresa båtturer m m. Vidare ingår boenden och samtliga måltider inklusive dryck (ej alkohol) och parkavgifter. Antalet deltagare är maximerat till 14 personer. Om du tycker detta verkar intressant, sätt in en anmälningsavgift på 2 000 kr på GOF:s resekonto, plusgiro 470 06 96-0, senast 2019-10-01. Skulle resan inte komma att genomföras återbetalas givetvis anmälningsavgiften. Har du frågor eller funderingar om resan? Hör av dig till oss! Rudi Jelinek 070-388 46 30 rudijelinek@gmail.com Berndt Lindberg 073-693 81 00 berra.lindberg@gmail.com Mellanspett – Bild: RUDI JELINEK Bild: RUDI JELINEK Nytt från styrelsen 46 Fåglar på Västkusten 3/2019 Snart står Vadehavet i Torslandaviken klart och GOF:s styrelse har beslutat att avsätta 200 000 kronor för att finansiera ett fågeltorn och ett gömsle i området. Pengarna kommer från den ”naturskatt” som exkursionsdeltagare i många år bidragit med (20 kronor för dagsexkursioner och 5 procent av kostnaden för flerdagsexkursioner). Många bäckar små får nu hjälpa till att göra föreningens finaste fågellokal ännu tillgängligare! Föreningen Torslandavikens Naturreservat bidrar också med ett ytterligare gömsle på den södra sidan vid av ”havet”. Missa inte föredraget på Ekliden, 16 september, om vad som händer i Torslandaviken (se sidan 44 i detta nummer). Fågeltornet är tänkt att bli anpassat för handikappade. Det placeras i den sydöstra ändan vid en betongplatta och kan lätt nås med bil. Gömslet kommer att lokaliseras på den norra sidan en bit in i Vadehavet. Arbetet med Vadehavet är inne i slutskedet av arbetet med vallarna och strandområdet. Preliminärt skall allt vara på plats och färdigt i början av 2020. Med näringsrikt vatten i området och en utveckling av marina organismer och växtlighet kan vi förvänta oss ett snabbt svar från fågellivet med mängder av vadare och sjöfåglar av olika slag. # ANNA LENA RINGARP Vid årsmötet i april fick GOF:s styrelse fyra nya ledamöter. Annika Nordin är mångårig GOF-medlem, vars fågelintresse väcktes av skådande vänner. Hennes favoritskådning är vadar- och rovfågelsträcken, men hon ringmärker också och gläds åt fåglarna vid stugknuten. Johan Ander har ett fågelintresse som också går långt tillbaka i tiden. Det fick extra fart för några år sedan och nu finns kikare och kamera alltid med i bagaget, på vandringar med hunden hemma eller arbetsresor utomlands. Johan är entusiastisk ringmärkare efter en vecka på Nidingen. Berndt Anderssons tonårstid präglades av medlemskapet i Sveriges fältbiologiska ungdomsförening på 60-talet. Sedan dess har fågelskådning och natur varit ett sätt för honom att koppla av. Han hoppas kunna bidra till att intresset för naturen förs vidare till kommande generationer. Leif Lithander har nyligen lämnat sitt arbete som naturvårdsintendent vid Göteborgs Naturhistoriska museum. Även han berättar om hur hans intresse för djur och natur väcktes när han var liten, av FIB:s ”En gyllene bok om naturen” och Folke Rösiös ”Svenska fåglar”. Leif är vice ordförande i Mölndals Naturskyddsförening och undervisar vid Institutionen för biologi och miljövetenskaper vid Göteborgs universitet. # ANNA LENA RINGARP Vill du bli medlem av Ladybirds, GOF:S s kvinnliga nätverk? Anmäl dig i så fall på mejl-adressen gofladybirds@gmail.com, så får du mejlutskick om planerade exkursioner. Programmet läggs också ut på GOF:s hemsida under ”Program” och ”Exkursioner, resor”. Du kan även gå med i facebook-gruppen ”Ladybirds Göteborg”. Ladybirds spanar ännu Dedikerade skådare tar plats i styrelsen GOF STORSATSAR I TORSLANDAVIKEN Annika Nordin. Johan Ander. Berndt Andersson. Leif Lithander. Bild: LEIF JONASSON Myrsnäppa, möjlig rastare i nya vadehavet. NYTT FRÅN STYRELSEN